НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
• заявление • декларации • лични карти на младоженците • медицински свидетелства за граждански брак, валидни 30 дни от датата на издаването • лични данни на кумовете – трите имена по лична карта и ЕГН • младоженци, ненавършили 18 години носят разрешение от съответния районен съд по постоянен адрес