ЗАКОНОВИ ПРЕЧКИ ЗА ВСТЪПВАНЕ В БРАК
Не можете да сключите брак: • ако не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях). • Ако сте свързани в брак с друг • Ако някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие • Ако един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).