БРАКЪТ – НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Според Конституцията на Република България, за да бъде съюзът на младоженците законен, като единствена валидна форма се признава гражданския брак. Длъжностното лице, което може да извърши бракосъчетанието е кметът на общината или упълномощен от него служител. Заявлението се придружава от декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак. В него отбелязвате и желанието си дали запазвате своето фамилно име или вземате това на половинката си, а може и да го добавите към собствената фамилия. Бракосъчетанията се сключват в обредния дом, който работи всеки ден. По изключение като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание “лишаване на свобода” и др. може да се сключат и на други места.