Значете ли, че 14 февруари е наричан и „Сватбата на птиците“?
Значете ли, че 14 февруари е наричан и „Сватбата на птиците“? Смятало се е, че птиците си избират партньор през втората седмица от втория месец на годината. Дали пък необвързаните сред вас тази година няма да открият своя партньор точно на нашият купон?