Парти център „Смарти парти”
ЕТ "Смарти Парти", детски тържества и рождени дни, детски клуб за почасово занимание и парти център, детскотека