Клиенти
Клиенти, които ни се довериха
 
» Пристанище Бургас
» Слънчев бряг АД
» Кораборементен завод
» Бургаски корабостроителници
» Билдникс
» Понс холдинг
» Топливо АД
» Перфект дизайн
» Победа Ад
» Нафтекс
» Златко Янков
» много други

На нас се падна честта да организираме откриването на представителните магазини на големи търговски вериги в Бургас:
МЕТРО
БИЛЛА
Технополис